top of page

Eerste consultatie

 

Tijdens het eerste consult wordt er uitgebreid besproken wat uw doelen en verwachtingen zijn. Als u bloeduitslagen of andere verslagen heeft, mag u deze gerust meebrengen. Verder probeer ik inzicht te krijgen in uw huidig eet- en leefpatroon en worden er enkele  actiepunten  geformuleerd waar u komende weken extra aandacht zal aan besteden. Alles in één keer veranderen zal niet lukken. Streven naar perfectie is echter streven naar falen.

Daarnaast wordt er een  totale  lichaamsmeting gedaan a.d.h.v een BIVA-meting. Dit biedt een volledige analyse met kwalitatieve en kwantitatieve kernwaarden, waardoor de nutrionele en hydro-elektrische status kan geëvalueerd worden.

 

 

Tweede consultatie

 

Tijdens de tweede consultatie worden de voorgaande weken overlopen. Als er zich een probleem heeft gesteld wordt dit uitgebreid besproken en eventueel verder gezocht naar een dieperliggende (psychologische) oorzaak of trigger. Eens deze gevonden is, kunnen er ook oplossingen besproken worden voor gelijkaardige situaties in de toekomst te vermijden. Op deze manier werken we aan een wijzing in de levensstijl wat op langere termijn het beste resultaat geeft.

 

Als u graag een bepaald onderwerp bespreekt of specifieke tips of recepten wil, kan u mij hier op voorhand over mailen zodat ik deze kan voorbereiden.

 

De tijd tussen de consultaties is persoonlijk. Sommige mensen vinden het aangenaam om er twee weken tussen te laten en vrij korte opvolging te krijgen. Andere geven de voorkeur aan drie tot viertal weken.

 

Opvolg consultatie

 

Ik hecht veel belang aan een duurzaam resultaat. Vandaar is het belangrijk je triggers te leren kennen en hier samen aan te blijven werken. Hoeveel opvolg consultaties er 'nodig' zijn is persoonlijk en wordt in samenspraak overlegd. 

Deze consultaties zijn nuttig om gemotiveerd te blijven en bovendien houdt een regelmatige controle u bij de les. Dankzij opvolg consultaties wordt het ook makkelijker om de nieuwe levensstijl vol te houden na perioden van feest en vakanties.

 

Een gezonde levensstijl gaat met vallen en opstaan, maar een regelmatige feedback en ondersteuning maakt het makkelijker om weer door te gaan. 

Tarieven

       

Eerste consult   - 60 minuten - €60

Tweede consult - 45  minuten - €45

Opvolg consult - 30 minuten - €30

Terugbetaling

Om te kunnen genieten van een gedeeltelijke tegemoetkoming van uw mutualiteit moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie kan u terecht op de onderstaande websites of kan u contact opnemen met uw mutualiteit.

 

Christelijke Mutualiteit

 

Liberale Mutualiteit

 

Partena- Onafhankelijk Ziekenfonds

Voorzorg

Onafhankelijke Mutualiteit

bottom of page