top of page
Diëtiste Julie Van Lommel

Privacy beleid

Sinds oktober 2018 is een nieuwe, strenge wetgeving van kracht omtrent uw privacy.  Graag informeer ik u over de verwerking van uw gegevens.

Contactgegevens van de verantwoordelijke

  • Naam: Julie Van Lommel

  • Adres: Bredestraat 54B, 2930 Brasschaat

  • Tel.: 0499610303

  • e-mail: info@julievanlommel.be

  • Website: www.julievanlommel.be

  • Ondernemingsnummer: BE 0568.941.424

  • Toezichthoudende autoriteit: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

U kan ten alle tijden contact opnemen om informatie op te vragen over de gegevens die bij mij worden opgeslagen. Indien u een aanpassing, blokkering of verwijdering wenst van uw gegevens, zal dit zonder discussie doorgevoerd worden.

 

In onderstaande tekst zal de verantwoordelijke vernoemd worden in de ik-vorm.

 

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen via het nummer 0499610303 of via mail info@julievanlommel.be

Contactformulier

Via het contactformulier op deze website kan u contact opnemen met mij.  Er wordt mij een e-mail verzonden en via deze weg zal ik terug contact opnemen met u, zijnde via mail of telefonisch. Deze gegevens worden bewaard voor verdere communicatie in de toekomst. U kan altijd vragen om uw e-mail en/of telefoonnummer te verwijderen.

Welke data worden opgeslagen?

Als u gebruik maakt van mijn diensten, dan heb ik gegevens nodig. Deze zullen mondeling bevraagd worden via de telefoon en/of via het contactmoment. Denk hierbij aan:

Naam

Geboortedatum

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens huisarts en mutualiteit

E-mailadres

Bepaalde medische gegevens

Antropometrische gegevens 

Waarom worden persoonsgegevens bevraagd?

Ik heb uw persoonsgegevens nodig om u een correct, persoonlijk dieetadvies te kunnen geven. 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens’. Dat doe ik alleen als daarvoor een noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging 

Ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via 0499610303 of via info@julievanlommel.be.

 

Delen met anderen

Ik zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld rapportage aan verwijzer).

 

Hoelang bewaar ik uw data?

Het mailverkeer wordt altijd bewaard in de mailbox van info@julievanlommel.be.

Uw persoonsgebonden gegevens worden opgeslagen in een beveiligd patiëntendossier en worden na afronding van de behandeling minimum 20jaar bewaard zoals wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@julievanlommel.be. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

bottom of page